Mijn geest is in uw midden.
Hoe goed deze hun werk ook doen, noem het niet "de Gemeente".
Eergisteren, na een vruchteloos pogen met openbaar vervoer bij de parking van het nog steeds gesloten vliegveld te komen, zijn we daar uiteindelijk met de taxi beland.En ook wie het Lam volgt, gaat die weg (Op.14:4).De opvatting is dus (zoals zoveel andere opvattingen) gebaseerd op theologische redenering, waarvan de waarde nooit gelijk gesteld mag worden met de Schrift zelf.Men wilde eenvoudig "rondom de Heer Jezus" samenkomen (Matt 18:20) en vierde wekelijks het avondmaal.Doordat er steeds meer en sneller moet worden geproduceerd, komen journalisten er nauwelijks nog aan dames thuis ontvangst toe om het waarheidsgehalte van hun informatie te onderzoeken, betoogde hij in zijn boek.Hoe zouden de oorspronkelijke lezers dit anders begrepen kunnen hebben dan dat het hier gaat over hun letterlijke aardse stad Jeruzalem?Verder in Jesaja de bekende 4e profetie over de lijdende Knecht des heren (Jes 52:13 53:12).De godsdienstige wereld is over het algemeen meer geïnteresseerd in conferenties, politiek, liturgieën, mensenrechten, nieuwe vormen, enzovoort, maar niet in de gerechtigheid Gods.
Het preterisme leert dat de komst (parousia) van Jezus heeft sexdating vlaanderen plaatsgevonden in.C.
Journalistiek in diskrediet, bert Ummelen (redactie aMB Diemen 2009 (isbn, 135., paperback, 20,00).
Maar door Jeremia had God gesproken, dat ze wel degelijk in ballingschap gevoerd zouden worden.
De vermelding van het koninkrijk in dit vers laat al duidelijk zien dat het hier niet gaat om de hemel, maar om het koninkrijk hier op aarde.
De fundamenten zouden op de "berg Gods" liggen schitteren van de "edelstenen waarmee ze versierd zijn (Op.21:19).
Bepaalde hoge toppen lijken daarbij gewoon naast elkaar te liggen maar in de praktijk blijken ze door grote afstanden gescheiden.Of heeft God ze vervangen door kerkelijke feesten als kerstmis en pasen?Geen lichamelijke opstanding, maar het is het ontvangen van het nieuwe leven bij de bekering, de wedergeboorte, de opstanding uit de zonde."hij die (de antichrist) tegenhoudt" en "dat wat (hem) tegenhoudt" in 2 Thess 2:6,7 valt prachtig te verklaren door te denken aan de gemeente en de Heilige Geest die woont in de gemeente (Joh 14:15).Wat de geschiedenis van het preterisme betreft zegt Wikipedia: "Voorstanders van het preterisme spreken elkaar nog wel eens tegen over het moment van het ontstaan van deze leer.Om aan te tonen hoe verkeerd we daarmee bezig te zijn, wil ik eerst het volgende verhaal vertellen.Let allereerst op de tegenwoordige tijd woont (Gr.: katoikei) en bedenk dat Paulus dit schrijft vele jaren NA zijn hemelvaart.Zij die nu uittrekken uit babylonische systemen en uit babylonisch denken, zullen vast en zeker wel eens twijfelen of ze de juiste beslissing hebben genomen.Dan horen we "een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen" (Op.21:3).Ze zijn "door én Geest tot én lichaam gedoopt" (1Cor.12:13).In de Bijbel is daar geen sprake van.Ik ga daar nu niet op in, maar raad u wel om eens uw Bijbel als volgt te lezen: als er "Israël" staat, dan betekent dat gewoon "Israël en als er de "kerk/gemeente" staat dan betekent dat gewoon de "kerk/gemeente".De "kroon der gerechtigheid".Goed gefundeerd gereformeerd opgevoed, tot levende wedergeboorte gekomen door Zijn Geest.
Het idee was om iets indrukwekkends tot stand te brengen.
Bij Preston is alles in.C.


[L_RANDNUM-10-999]