vacature hulpverlening prostitutie

De stuurgroep die zich richt op de minderjarige slachtoffers bestaat uit Bureau jeugdzorg, GGD, Jeugdformaat, Politie, en daar worden indien hier aanleiding voor is regelmatig casussen besproken.
Dit was een samenwerking tussen de Raad voor Kinderbescherming, Jarabee, Jeugdzorg in Twente, Bureau Jeugdzorg Overijssel en Jeugdpolitie Twente.
Amsterdam - Scharlaken Koord Beware of Loverboys/ Love Limits.
Momenteel is een onderzoek gaande naar de aard en omvang van loverboyproblematiek in Nijmegen.Als onderdeel van het convenant stellen de convenantpartners onder regie van de gemeenten een Plan van Aanpak op met betrekking tot de aanpak van loverboyproblematiek.Emmen - Plan van Aanpak Loverboys Samenwerkingspartners: Gemeente, Scholen Voortgezet Onderwijs, GGD, Maatschappelijke Opvang Asielzoekers (MAO Alcides, Jeugdzorg, Politie, Leerplichtambtenaren Duur/ frequentie project: 2005 - heden Het plan van aanpak heeft als doel om via preventieve interventies intermediairs (mentoren en interne begeleiders op scholen voor.Beeldvorming is een educatieve theatervoorstelling met als thema de invloed gratis sexdating limburg van de media op liefde en intimiteit (hierbij komt ook het onderwerp loverboys aan de orde).Verder is er geen specifiek beleid.a.v.Newest briceville dating services, they all have holes in the bottom.Samenwerkingspartners: Scharlaken Koord, Gemeente, Politie, Bureau Jeugdzorg, GGD, Scholen, Diverse instellingen (gesloten/ besloten Buurthuizen, Crisisopvang, Straathoekwerk.Tot slot zal, na afloop van de voorlichtingen, bekeken worden hoe een standaard protocol kan worden gebruikt bij de aanpak van loverboyproblematiek.Er wordt een plan gemaakt om betrokkenen (potentieel) slachtoffer, (potentiële) pleger, familie, vrienden) actief te benaderen en een hulpaanbod te doen.Belangrijke onderwerpen die aan bod komen zijn : videoclips, nee voelen en leren zeggen, en msn.
Duur/ frequentie project: 31 december 2008.
Als er wel een mogelijke of potentiële dader in beeld komt, wordt daar (binnen max.
In het kader van de integrale ketenaanpak Jeugdprostitutie Loverboyproblematiek in Rotterdam 2005 is een diversiteit aan interventies uitgewerkt, te weten: een signalenlijst (risicotaxatie instrument meld- en verwijsroute, sociale kaart jeugdprostitutie, hulptraject 1 via Bureau Jeugdzorg protocol voor opvang en hulp aan minderjarigen, hulptraject 2 via.
De methodiek van On Track Again (OTA) was gebaseerd op een werkwijze kleine hoer die eerder in Rotterdam is ontwikkeld.
Tot slot wordt betreft relatievorming/ seksualiteit het project Stay in Love breder geïmplementeerd in Zwolle, en in de leskisten Relationele en Seksuele vorming van de GGD Regio IJssel-Vecht worden extra hoofdstukken loverboys aan de lessenserie Lang leve de Liefde toegevoegd.
Het preventiepakket Jeugdprostitutie wordt breed verspreid onder: alle voortgezet onderwijsinstellingen in Rotterdam, samenwerkingspartners en signaleerders (onderwijsinstellingen, jeugdwerkers, jeugdgezondheidszorg, jeugdverpleegkundigen, schoolmaatschappelijk medewerkers, leerplichtambtenaren, dosas, Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld, gemeentelijke instanties).
Wel wordt er op de meeste basisscholen aandacht besteed aan dit fenomeen.Soa Aids Nederland - Lang leve de Liefde / Lespakket Loverboys Samenwerkingspartners: Soa Aids Nederland, Stade Dienstverlening, Pretty Woman Duur/ frequentie project: - Lang leve de liefde is een lesmethode op het gebied van relaties en seksualiteit, waarbij aandacht wordt besteed aan verliefdheid, verkering, het.Daarnaast kan er een leskoffer geleend worden met beschikbare voorlichtingsmaterialen en methodieken gericht op loverboyproblematiek, welke handvat biedt voor voorlichting binnen de school in brede zin.Daarnaast wordt er gewerkt aan een voorlichtingsaanbod voor allochtone groepen volwassenen (buurthuisgroepen, oudergroepen, etc.) in de eigen taal.Door datingsite onderzoek met hen in contact te komen, en het vertrouwen van de jongeren te winnen werden de straathoekwerkers in staat gesteld de jongeren door te verwijzen en toe te leiden naar school, hulpverlening etc.Na aanleiding hiervan zijn in 2006 een vijftal maatregelen van start gegaan: een informatiepunt loverboys (ondergebracht bij het Informatiecentrum Gezondheid (ICG) van de GGD een coördinatiegroep loverboyproblematiek (deze heeft tot doel knelpunten in de aanpak van loverboyproblematiek te inventariseren en voorstellen te doen tot het.In 2007 is er een rapport naar voren gebracht Loverboys in de keten(s advies ketens loverboy-problematiek Zeeland van waaruit het advies naar voren is gekomen om aandacht te besteden aan het onderwerp loverboys in Zeeland door middel van voorlichting en preventie richting risicogroepen en een.De Haven en Politie.Het raffinement van Loverboys.Er zijn twee folders ontwikkeld in het kader van het preventieproject loverboys: een informatiefolder voor (risico)meiden en een informatiefolder voor signaleerders/ verwijzers.Het plan van aanpak dient op gereed te zijn, waarna de aanpak van start gaat.Daarnaast worden er ouderavonden georganiseerd waarin ouders door een gastdocent van het steunpunt opvoeding eveneens worden voorgelicht over de invloed van media.


[L_RANDNUM-10-999]