Van Leonardus x Maria Paulissen verm.
Limburgse Leeuw 1955, blz.Licentiaat Bartholomeus Dijck en Cornelia van Aken;.Ende tot volcommen securiteijt ende verseekeringe van den heere verpachter, sijne voorschreven twee ende een halff malder rogge erfpacht, sal in specie, niet alleen de gemelte moelenplaetse, maer daerenboven alle verbeteringe, timmeragie ende opbouwinge van de moelen, als bouwhuijs, daerbij te setten, sijn, ende blijven.Belfeld met Petronella Poele alias Ponten en Agnes Meijnaerts alias Tomasen, overl.Walmen - Gehuwd: Godefridus Koenen Goedefridus Coenen, begr.Getuigen: Petrus Beeck, Joannes Beeck, Bernardin Schrijvers, Anna Maria Schrijvers, Cunera Janssen.Van Joannes Silckens en Agnetis Houx; get.Huys onder hun onderpanden is gehoorende, presterende het landt datte gemeynte aengaet, de revenues daer van te laeten taxeren voor den tijdt van de jaeren bij de executanten gepretendeert, om sexdate enkhuizen de schattinge daer van affgetrocken aen de executanten het overige te betaelen." Partij heeft.
Ten overstaan van scholtis Cox en de schepenen Jan Peters en Willem Willems wordt Joost Cuijpers, bode van het Hof van Gelder, krachtens volmacht ondertekend door. .
Walmen - Begraven: kind van Wilhelmus.
Walmen - Begraven: Mecthildis sic Meuters.Joannes Franciscus de Provens, ged.Ten overstaan van Goerdt op der Hoeven en Gerhardt Wolffertz, schepenen, doet Geerdtgen Stacks ten behoeve van haar dochter Anna Stacks te Baerlo afstand van haar vruchtgebruiksrechten op ongeveer 3 vierdel plaats tussen Steven van Baeckenborgs sic en Thiss in gen Steelenbaegh gelegen, met een.Swalmen ; zij.Eventuele onbekende verdere lasten zullen ten laste van de verkopers blijven.De verkoper bedankt voor de goede betaling, ook wegens de nalatenschap onder de gemeente Echt gelegen Und hefft der verkeuper bedanckt goeder bethalungh dieses als des sterffels under dem gericht van Echt gelegen.4225; verfilming 127/142 t/m 128/142.Joannes Gerardus Cos, eerste raadsheer, en Wendelina Beatrix de Pallant, weduwe Cox).1) Beegden met Catharina Veugelers; 2) Heel met Anna op 't Broeck.Her commandeur seekere portie van de naerlaetenschap in de ouderlijcke soo mobilien als immobile goederen, ende mits daeruyt souden hebben voortsgesproeten misverstandt ende onvriendtschap tusschen de voorss, heeren gebroederen, boven sexdate veenendaal alle andere costen ende inconvenientien, soo ist dat, door tusschenspreeken van de ondergeschreven, tot vermijdinghe.Hindericus Couenbergh en Elisabetha Jansen;.Antoinetta Petronella Raba Bouwens van der Boye, ged., vrouwe van Helden, overl.Geest te Roermond?) onder verplichting om 4 missen per jaar te laten doen.

En Tilman Leystiens.s.
Ijmegen - Brief van Gerett Gorijss aan Gortt Quijtten, weduwe?


[L_RANDNUM-10-999]