Als een bordeelhouder zich niet hield aan de registratieregels werd zijn bedrijf gesloten.
Fibula-Van Dishoek, Weesp, 1985.verbieden maar toch tolereren bewerken Tussen 1570 en 1600 kwamen alle steden van Friesland, Groningen, Overijssel, Gelre, Utrecht, Holland en Zeeland onder invloed van calvinisten die prostitutie strikt afwezen.Oudegracht vanaf de Bijlhouwersbrug naar het noorden.Door deze horeca zijn de werven nog altijd functioneel: de bevoorrading vindt deels per bierboot plaats.De eerste brug werd hier eind dertiende eeuw gebouwd.48 Bordelen verboden, maar getolereerd bewerken Raamprostitutie bleef wel bestaan; hoewel die strikt genomen onder de bordeelverboden viel, werd ze door de politie op bepaalde plaatsen getolereerd.(Genoemde conclusies zijn te vinden in de samenvatting op pag.Van zuid naar noord: Bijlhouwersbrug, ter hoogte van de vroegere Tolsteegpoort Vollersbrug, ter hoogte van de Lange Rozendaal Geertebrug, ter hoogte van de Geertestraat Smeebrug, ter hoogte van de Lange en de Korte Smeestraat Weesbrug, ter hoogte van de Reguliersteeg Hamburgerbrug, ter hoogte van.Waarschijnlijk volgt het gedeelte van de Oudegracht tussen de Stadhuisbrug en de Bakkerbrug de loop van de oude Rijntak.
Vanaf 1970 werd het prostitutiebedrijf in Nederland internationaler: eerst kwamen de Surinaamse vrouwen 55, daarna vrouwen uit andere Latijns-Amerikaanse landen, Thailand, en weer later uit Afrika.
2011 in de Derde vrouw zoekt vrouw sex nota van wijziging Gewijzigd voorstel van wet (regulering prostitutie enz.), artikel 23 NRC Handelsblad, 21 februari 2013 Altink (1983 pag).
Alleen die op de Ganzenmarkt en bij de Tolsteegbarrière zijn er nog.
Unesco, maar zo'n nominatie heeft nog niet plaatsgevonden.
Inhoud, zie voor dit tijdvak de hoofdartikelen: Geschiedenis van de prostitutie en, prostitutie in Duitsland, in het.Vecht zich afsplitste van toenmalige hoofdtak van de, rijn, de huidige Kromme Rijn en Oude Rijn.Straffen voor hoeren die zich niet aan de regels hielden waren: verbanning, lijfstraf 6, of het dragen van de stedesteen, dat wil zeggen: twee stenen, met het stadswapen beschilderd, aan een ketting om de hals dragen.Kamerstuk (Eerste Kamer) 32211-A, gewijzigd voorstel van wet (regulering prostitutie enz.) Gewijzigd voorstel van wet (regulering prostitutie enz.), artikelen 30 en 2 Gewijzigd voorstel van wet (regulering prostitutie enz.), artikel 4 lid 7a Gewijzigd voorstel van wet (regulering prostitutie enz.), artikel 9 a b Gewijzigd.Ook hier vond hoererij plaats.Op 6 augustus 2006 raakt tijdens een optreden van Zuco 103 op de Muzikale Botenparade een trap van hout en staal naar een werf van de Oudegracht los van de wand.De straffen voor hoeren die gestelde regels overtraden waren: openlijke tekijkstelling, verbanning, of blijvende verminking, bij voorkeur in het gezicht.Amsterdam telde in 1920 zon 600 prostitutiehuizen met 1100 prostituees.De ongeveer twee kilometer lange gracht is te beschouwen als het verbindingsstuk tussen.Daarnaast gewone stoven, inrichtingen, soms gesticht uit liefdadigheid, waar werd gestookt en waar verkleumde lieden een behaaglijk onderkomen vonden.
[L_RANDNUM-10-999]