ik heb gebracht deus, dei.
In de richting van Vervia / Ververiae Verviers vesper, -i avond vespera avond vespertinus van de avond, 's avonds vestiarius kleermaker veteraquensis uit Oudewater Veteraquinium, Veteres Aquae Oudewater vetulus oud vetus, veteris oud vexillarius vaandrig vi zie: vis met geweld; krachtens via straat, weg vicarius.Claim je 7-dagen-lange gratis toegang.Door pera buidel, tas peregrinus pelgrim, vreemdeling perhonestus Weledele periculum gevaar perpetuus eeuwig persona persoon persona persoon; de pastoor in titel, die niet belast was met de zielzorg, maar wel de inkomsten van het ambt genoot.Maat) virginitas, -tatis F maagdelijkheid virgo, -ginis maagd, jongedochter virgo devota geestelijke maagd, kwezel, klopje virguncula meisje vis, vim (acc.Bevredigen satrapa stadhouder scabinus schepen Scaldia Schouwen Scaldis, -is Schelde scholaris scholier scholasticus scholaster, hoofd van kapittelschool sclopetus haakbus, handbus Sclusa / Slusa Sluis scilicet namelijk Scorla Schoorl scortator, -is hoerenloper, verwekker van onecht kind scortum hoer scriniarius notarisassistent; kastenmaker scultetus schout scutum schild sub.Henegouws Harderovicum Harderwijk Harlemum Haarlem Hasseletum Hasselt (NL B) hebdomas, -madis F week.Advent en Vastentijd clavarius / clavicularius spijkersmid clericus geestelijke, geleerde, student; klerk Cleva, Clevæ Kleef, te Kleef clibanarius ovengieter cloacarius beerputgraver Clusa / Clausulae Sluis clusor, -is smid coctor (cerevisiae) (bier)brouwer prostitutie den haag doubletstraat (placentarum) koekenbakker cocus kok coelebs zie: caelebs vrijgezel, ongehuwd coemeterium kerkhof coena zie: cena.Roermond rusticus boer, landbouwer.Na het zien van.Nijmegen Imperium Noviomagense het Rijk van Nijmegen nunc nu nuntius (gerechts)bode nuper onlangs nuptiae, -iarum bruiloft, huwelijk nurus, -us schoondochter nutriens (ancilla) voedend (min) O obire, obii, obitum overlijden obiit (hij/zij) is overleden obitorium dodenboek obligatio, -nis F verplichting obrutus begraven escort krimpen aan den ijssel obseques, obsequiae plechtige uitvaartdienst.Renatus herboren renuntiare (ab, super) afstand doen van reportare van zijn kant overdragen repromittere, repromisi, repromissum III van zijn kant beloven requiescat in pace hij/zij ruste in vrede requirere, requisivi, requisitum III vragen, vereisen requisitus ad hunc actum gevraagd voor het opmaken van deze akte.
Patre absente bij afwezigheid van de vader absentia afwezigheid absolutio, -nis F absolutie, vrijspraak absolutus vrijgesproken; onvoorwaardelijk absolvere, absolvi, absolutum III vrijspreken absque abl.
Sanctum / Sancti / Ad Sanctos Xanten sanctus heilig sanguis, -guinis M bloed saponarius zeepzieder sartor, -is kleermaker sartrix, sartricis kleermaakster satisfacere dat.
Bekijk deze hd video nu, door vandaag te upgraden, krijg je én week gratis toegang, geen Reclame Exclusieve content HD Video's Annuleer Op Elk Moment.
Gelukkig kan je gratis 7 dagen lang toegang hebben!Vallis dal Vallis Rosarum Roosendaal varii verschillende varioli (plur.) pokken vector, -is voerman vehemens, -ntis hevig vel of Velisena Velsen Vellepo Velp Velsatum / Visetum Visé Velua / Felua Veluwe venalis (prostat ) (is) te koop vendere, vendidi, venditum III verkopen venter, ventris M buik.Toebehoren, wat er bijhoort pertinere, pertinui, pertentum II behoren (tot) Petripolis Steenbergen Philaeum / Groninga Groningen phrenesis waanzin pht(h)isis, -is F; phthisi tering, tuberculose; door TBC pictor, -is schilder pigmentarius zalfmaker, zalfverkoper piscator, -is visser pistor, -is bakker pius vroom placidus rustig, vreedzaam platea straat.Teutonicus Duits, Nederlands teutonice in het Duits, in het Nederlands Texla Texel textor, -is wever textrix, textricis weefster thesaurarius penningmeester thorus zie: torus bed T(h)iela / Tillium Tiel Threnta / Thrianta / Trenta Drente tiro, -nis leerling tonsor, -is barbier Tornacum / Turnacum Doornik (Tournai).Usque tot aan adamita zuster van betovergrootvader adavunculus broer van betovergrootmoeder adcensus zie: accensus addere, addidi, additum III toevoegen, optellen adeo zo zeer adiudicare, adiusticare toewijzen, in bezit stellen adiudicatio, adiusticatio -nis F toewijzing van eigendom (door rechter) adiunctus bezitter, bekleder (van een ambt) adiutorium.Voorzien van praenobilis zeer edel praepositus proost, hoofd van een kapittel (capitulum) escort excellent praesens, -ntis aanwezig, tegenwoordig, deze praesentibus.Ten behoeve van oratorium kerk orbatus ab beroofd van orbitas weesschap, kinderloosheid orbus wees ordinare opstellen ordinarius gebruikelijk organum orgel orientalis oostelijk origo, originis F oorsprong, afkomst oriundus afkomstig, afstammend van orphanotrophium weeshuis orphanus wees utroque parente orphanus wees, die beide ouders verloren heeft ortus.Wegens prout al naar gelang provectus ( a aetas) gevorderd(e leeftijd) provisus abl.A a(b) vanaf; door abamita zuster van (bet over)grootvader abavia betovergrootmoeder, voormoeder abavunculus broer van (bet over)grootmoeder abavus betovergrootvader, voorvader abba, -tis abt abbatia, abbatissa abdis, abcudia Abcoude abiectarius meubelmaker abire, abii, abitum vertrekken, heengaan (sterven) abierunt zij zijn vertrokken ablutus gezuiverd (door de doop).


[L_RANDNUM-10-999]