A b c NRC Handelsblad, Tweede Evaluatie opheffing bordeelverbod 2006: zie literatuurlijst Tweede Evaluatie, Verboden bordelen.
In 2000 werd WvS art.Het keur van 1478: hoerhuizen (zonder aanhalingstekens).De conclusie van deze studie is, dat in de vergunde prostitutiesector geen sprake is van een structureel slechte kwaliteit van de arbeid.Wil je weten hoe wij ons geloof aan het werk zetten?Gemeenten (bijvoorbeeld Utrecht in 1973, Groningen in 1981, Amsterdam 1983) kwamen openlijker uit voor hun feitelijke gedogen van prostitutie.In Amsterdam noemen de onderzoekers de situatie betreffende illegalen echter moeilijk te beoordelen.Kwam in geringe mate naar voren (in de regio Eindhoven) dat familie van prostituees zou zijn gechanteerd of bedreigd, ten behoeve van uitbuiting van de prostituee, en (in de regio Groningen) dat tegen prostituees geweld zou zijn gebruikt of gedreigd zou zijn met geweld, ten.Ze vinden het belangrijk om tijd te nemen voor de mensen om je heen.Hercriminalisering door gemeenten (1981 - heden) bewerken In Rotterdam liepen echter de spanningen in de wijk Katendrecht tussen bewoners en seksindustrie vanaf 1970 uit de hand, en het gemeentebestuur zag geen andere uitweg meer dan op Katendrecht rond 1981 alle zichtbare prostitutie te verbieden.(Genoemde conclusies zijn te vinden in de samenvatting op pag.De seksindustrie presenteerde zich openlijker in het straatbeeld, en bordelen ontstonden ook in respectabele buurten en seksboerderijen.
De protestants-christelijke 25 Middernachtzendingsvereniging postte vanaf 1888 voor bordelen om mannen aan te spreken op hun immorele gedrag 39, en diende bij gemeenteraden petities in ter afschaffing van de reglementering.
Liep het met de openlijke wellustigheid in de badstoven de spuigaten uit dan greep het stadsbestuur.
Daden zeggen meer dan woorden, henk Franny zijn al 35 jaar betrokken bij Interserve.
Dit artikel behandelt de geschiedenis van de prostitutie in, nederland.
4e druk, Weltspiegel Verlag, Stuttgart, 1963.
18) duidt op een terloops moment de bordelen in de Pijl- en Halsteeg rond 1500 (!) aan als hoerhuizen, mét dubbele aanhalingstekens; elders sexdate regelen in zijn tekst duidt hij dergelijke huizen in 15e en 16e eeuw steeds aan als bordeelen (zonder enig aanhalingsteken).Buurtbewoners klaagden over de overlast daarvan bij koningin Maria, die in 1539 bepaalde dat op het Spui geen bordelen meer gehouden mochten worden.A b Wildt (2002 pag.De straffen voor hoeren die gestelde regels overtraden waren: openlijke tekijkstelling, verbanning, of blijvende verminking, bij voorkeur in het gezicht.Van Slobbe was in 1937 chef van het bureau Zedenpolitie te Amsterdam.) Stemvers,.A.Tegelijkertijd werd prostitutie door minstens een deel van de publieke opinie moreel veroordeeld.90-98 a b Stemvers (1985 pag.(Kamerstukken vanaf via Kamerstukken Tweede Kamer 1996-97 (Parlementaire documenten, dossiernummer) 25437.Ze betroffen geen evaluatie, want de regering had, bij de afschaffing van het bordeelverbod in 2000, geen concrete of meetbare doelstellingen geformuleerd, bovendien bestonden in 2000 geen betrouwbare gegevens over de toenmalige positie van prostituees.In 1911 werd in het Wetboek van Strafrecht, artikel 250bis (bordeelverbod het houden van bordelen tot misdrijf verklaard, omdat ze volgens de regering, leiden tot ondermijning van de goede zeden.Slechts enkele steden in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden hielden vast aan het reglement voor bordeelhouders en prostituees.37 schrijft ten onrechte: 1810.Fibula-Van Dishoek, Weesp, 1985.Dat past goed bij hun manier van christen-zijn.


[L_RANDNUM-10-999]