Hierbij die photographie The Huguenot hang die op Uw kamertje.
Pa heeft weer zoo heel mooi gepreekt van combien coute une prostituée en bulgarie morgen!Hij verlangde daarnaar met het verlangen dat aan God en den hemel toebehoort.Vergoding is geen liefde.Op, na gezien te hebben wat er.Gisterenavond was ik nog bij Oom Vincent om hem te vertellen dat ik dadelijk naar Dordt was geweest, het was een stormachtige avond, gij kunt U denken hoe mooi die weg naar Prinsenhage was, met de donkere wolken met hun zilveren randen.52 Waarde Theo, (Parijs 1876) Dank voor uw brief, schrijf mij maar eens dikwijls, want daar verlang ik naar in deze dagen.Schrijft gij weer spoedig?Mij gaat het hier goed, ik heb een heerlijk tehuis en het is mij een groot genot Londen en de Engelsche levensmanier en de Engelschen zelf te bekijken, en dan heb ik de natuur en de kunst en de poezie, en als dat nog niet.49 Waarde Theo, Paris le 13 dec.Ik vond er een paar sex vrouw vrouw postzegels ingesloten, waarvoor hartelijk dank, verder zegt gij een postwissel te zullen sturen opdat ik naar 's Hage zou komen om de tentoonstelling van teekeningen te zien.En op de roode daken en rookende schoorsteenen van arme huizen.
Je moet vooral zorgen dat je op de hoogte komt van de schilderijen, zooveel mogelijk.
In het Handelsblad van 30 Nov.
Waarschijnlijk ga ik Zondag over 8 dagen 's avonds van hier.
Ja, alle dingen uit het verleden kunnen medewerken ten goede; door de bekendheid met steden als Londen en Parijs, en het leven in huizen als die school te Ramsgate en te Isleworth wordt men sterker aangetrokken en gehecht aan vele dingen en boeken uit den.
Vincent van Gogh, Brieven aan zijn broeder.Wij voelen ons zoo wel eens nog al eenig, en verlangen naar vrienden en meenen wij heel anders en gelukkiger zouden zijn als wij datte' vonden, een vriend van wien wij zouden zeggen dat is het'.Zooals gij ziet, ben ik after all toch in die andere school terecht gekomen, hierbij 2 prospectussen.Er zijn echter knappe schilders hier,.a.Groet de bekenden voor mij.Ik weet dat het je in de zaak goed gaat, want dat hoorde ik van den heer Tersteeg.

Er was een woord dat mij trof in Uw schrijven, ik zou wel van alles weg willen, ik ben de oorzaak van alles, en doe anderen slechts verdriet, ik alleen heb deze ellende over mijzelven en anderen gebracht'.
Ben nog steeds tot 's avonds laat bezig, maar ben wel blij het zoo.

[L_RANDNUM-10-999]